My2020 Net Resources
Kuala Lumpur 

Coming Soon
Muka Utama | Promosi | Penyata Misi | Nombor Gateway | Kod SMS | MyEvents | Forum | Hubungi Kami

 

MyBulletin

MyBulletin merupakan sebahagian komunikasi/majalah yang diterbitkan dalam program MyModeTM sebagai sebahagian usaha untuk memberi pendedahan lebih mendalam kepada para ahli. Terdapat promosi/peraduan yang disediakan khusus hanya kepada para ahli yang melanggan MyBulletin.

MyBulletin diterbitkan 4 kali setahun sepanjang tahun 2008. Bagi para ahli yang baru melanggan MyBulletin, mereka akan menerima keluaran yang lepas termasuk dengan keluaran semasa, bergantung kepada bulan mereka mula melanggan.

Cara Penghantaran:
Melalui Pos

Kadar Langganan:
10 MyP = Semenanjung Malaysia
14 MyP = Sabah & Sarawak

Kod Arahan SMS:

Bulan Keluaran MyBulletin
Januari 2008  
Februari 2008 MyBulletin 01/2008
Mac 2008  
April 2008  
Mei 2008 MyBulletin  02/2008
Jun 2008  
Julai 2008  
Ogos 2008 MyBulletin 03/2008
September 2008  
Oktober 2008  
November 2008 MyBulletin 04/2008
Disember 2008  


MyBulletin 01/2007: Muka Depan


MyBulletin 02/2007: Muka depan

 

 

Hak Cipta Terpelihara © 1996-2010
My2020 Inc Resources