My2020 Net Resources
MALAYSIA 

-
Muka Utama | Promosi | Penyata Misi | Nombor Gateway | Kod SMS | MyEvents | Forum | Hubungi Kami

 

Hubungi Kami

Bagi memudahkan para ahli MyModeTM di seluruh negara yang semakin berkembang, pelbagai saluran khidmat sokongan disediakan dan akan ditambah dari semasa ke semasa. Berikut adalah alternatif yang disediakan:


(012) 237 2432
[9 AM to 12 AM Setiap Hari Termasuk Hari Kelepasan Am]

[24 JAM]

[24 JAM]


(03) 9274 9999
[24 JAM]


Pertanyaan Melalui Forum
[24 JAM]

My2020 Network Resources merupakan kumpulan agen MyModeTM yang bergiat mengembangkan empayar ke seluruh rantau liputan perkhidmatan MyModeTM.

Bahagian ini disediakan khas kepada para ahli berdaftar MyModeTM dalam kumpulan ini atau mereka yang bukan ahli untuk membuat sebarang rujukan bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai perkara-perkara harian yang mungkin dihadapi dalam MyModeTM. Bahagian ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi menjadikannya sebagai suatu panduan bahagian sokongan (support) yang lengkap kepada para ahli.

Bahagian ini disediakan sebaik mungkin untuk menyalurkan maklumat yang setepat mungkin untuk para ahli. Walau bagaimanapun, ia disediakan oleh pihak ketiga dan bukanlah saluran rasmi daripada pihak MyModeTM.

 

Hak Cipta Terpelihara © 1996-2010
My2020 Net Resources