My2020 Net Resources
Kuala Lumpur 

-
Muka Utama | Promosi | Penyata Misi | Nombor Gateway | Kod SMS | MyEvents | Forum | Hubungi Kami

 

Kitaran Masa / Time Cycle

Dalam MyModeTM, kitaran masa mingguan adalah seperti rajah di bawah. Bagi semua pembelian/penjualan/signup baru yang dilakukan oleh ahli bagi minggu yang bermula dari hari Isnin (Monday) hingga Ahad (Sunday), rebate & bonus hanya akan dikreditkan ke dalam akaun MyModeTM pada hari Khamis (Thursday) yang berikutnya.

Seperti contoh gambar rajah di atas, minggu yang bermula dari Isnin hingga Ahad yang digambarkan sebagai warna ungu, bonus & rebate bagi minggu ini akan dikreditkan ke dalam akaun MyModeTM pada hari Khamis minggu yang berikutnya yang diwarnakan sebagai Merah.

Begitu juga dengan minggu yang diwarnakan sebagai Merah. Jumlah pembelian/penjualan/signup yang dilakukan dari Isnin hingga Ahad akan dikira dan bonus & rebate akan dikreditkan ke dalam akaun MyModeTM pada hari Khamis minggu yang berikutnya yang diwarnakan sebagai Hijau.

Proses ini akan berturutan untuk minggu-minggu yang seterusnya, walaupun ia melibatkan dua bulan yang berlainan dalam satu-satu minggu.

 

 

 

 


 

 

Hak Cipta Terpelihara © 1996-2010
My2020 Inc Resources