My2020 Net Resources
Kuala Lumpur 

-
Muka Utama | Promosi | Penyata Misi | Nombor Gateway | Kod SMS | MyEvents | Forum | Hubungi Kami

 

Insentif Peribadi

Insentif peribadi akan diberikan kepada mana-mana ahli MyModeTM yang menjual/membeli produk melalui MyModeTM. Ia tertakluk kepada pangkat ahli berkenaan pada minggu yang berkenaan. Jadual kelayakan adalah seperti berikut:


Jadual 1: Kelayakan Pengkat vs. PV

Kod Produk Jenis Produk Harga Jualan (RM) Nilai PV (RM) Tempoh Sah Laku
C10 Celcom 10 10.00 0.35 7 hari
C20 Celcom 20 20.00 0.90 20 hari
C30 Celcom 30 30.00 1.50 30 hari
C50 Celcom 50 50.00 2.75 50 hari
M 5 - 100 Maxis E-Load 5.00 - 100.00 4% *
IM10 iTalk Mobile 10 10.00 1.10 10 hari
IM30 iTalk Mobile 30 30.00 3.30 30 hari
IM50 iTalk Mobile 50 50.00 5.50 50 hari
TM20 TMNet 20 20.00 1.80 -
26 Jaring 50 50.00 5.50 -
*Tertakluk kepada perubahan. Sila rujuk www.mymode.com.my untuk maklumat terbaru.

Dengan berpandukan jadual kelayakan mengikut pangkat di atas, ahli MyModeTM layak mendapat keuntungan daripada setiap jualan/pembelian yang dilakukan.

Contoh 1:
Seorang ahli MyModeTM berpangkat Mobile Agent (MA) telah membuat 1 jualan Maxis E-Load bernilai RM10.

Kelayakan Mobile Agent (MA) = 50%

PV Maxis E-Load bagi RM10    = 4% X RM10.00
                                         = RM 0.40

Maka, Insentif Peribadi MA      = 50% X PV
                                         = 50% X RM 0.40
                                         = RM 0.20

Dengan yang demikian, Insentif Peribadi bagi transaksi berkenaan adalah RM 0.20 Ia akan dikreditkan ke dalam akaun MyModeTM pada hari Khamis minggu yang berikutnya.

 

Contoh 2:
Seorang ahli MyModeTM berpangkat Mobile Agent (MA) telah membuat 1 jualan Celcom Reload bernilai RM10.

Kelayakan Mobile Agent (MA) = 50%

PV Celcom bagi RM10            = RM 0.35

Maka, Insentif Peribadi MA      = 50% X PV
                                         = 50% X RM 0.35
                                         = RM 0.175

Dengan yang demikian, Insentif Peribadi bagi transaksi berkenaan adalah RM 0.175 Ia akan dikreditkan ke dalam akaun MyModeTM pada hari Khamis minggu yang berikutnya.


 

 

Hak Cipta Terpelihara © 1996-2010
My2020 Inc Resources