My2020 Net Resources
MALAYSIA 

-
Muka Utama | Promosi | Penyata Misi | Nombor Gateway | Kod SMS | MyEvents | Forum | Hubungi Kami

 

Penyata Misi

Misi 1/2010


Mengembangkan sayap perniagaan MyMode kepada nisbah sekurang-kurangnya 10 agen bertaraf Chief Mobile dalam setiap negeri serta
mencapai seramai 1,000 agen berdaftar di seluruh Malaysia.Hari Jam Minit Saat

 

Hak Cipta Terpelihara © 1996-2010
My2020 Inc Resources